Lek. wet. Jerzy Leonard Bąbik

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie.Od 1990 roku kieruje naszą przychodnią. Specjalista rozrodu bydła i koni.

Lek. wet. Marek Wierzbiński

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w1985 roku. Z Przychodnią ,,VITA - VET” związany od 1991 roku. Odpowiada za zwalczanie chorób zakaźnych na terenie gminy Suwałki.

Lek. wet. Ewa Borejszo

Studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończyła w 1993 roku. Specjalista chorób psów i kotów.W naszej przychodni główny chirurg.

Lek.wet. Anna Kosińska-Jakubowicz

Studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie ukończyła w 1992 roku. Z naszą przychodnią związana jest od 2003 roku. Diagnostyka i leczenie psów i kotów.